Od 1.9.2023 dochází z důvodu nárůstu potravinových nákladů ke změně ceny obědů.
Nové ceny najdete v sekci "Školní jídelna".

Food festival
23. 9. 2023

Více zde

Organizace školního roku
2023/2024

Více zde

Tajemství ořechu

"Pane učiteli, proč se učíme výtvarku?" Zaslechne občas učitel v hodině, když se zrovna některému žákovi nedaří. Žák zapomněl na úvodní hodiny v 6. třídě, kde se právě tomuto tématu učitel hodně věnuje. Ale to nevadí, opakování neškodí. Ve výčtu přínosů výuky výtvarné výchovy vždy zazní také rozvoj tvořivosti dětí. A právě k tomuto cíli byl zaměřen další úkol, který dostaly děti v rámci distanční výuky.

Nebuď se svým smutkem sám

Procházíme všichni velmi těžkým obdobím. Chybí nám obyčejné všední věci, chybí nám kontakt s ostatními. Přesto však všichni víme, že to není navždy. Zase se jednou budeme moci setkat, zajít si do kina a být prostě spolu.

Vánoční pečení

Děti ze 3.C se předposlední den školy vydaly do školní kuchyňky napéct dobroty na páteční třídní besídku. Čtyři party dětí se úkolu zhostily statečně a výsledkem byly, po celé škole vonící, jablečné záviny.