Příprava na přijímačky
CERMAT

Více zde

Organizace školního roku
2023/2024

Více zde

Archeologové v 6. třídách

V rámci hodiny dějepisu se žáci šestých tříd seznamovali s různými aspekty práce historika. V jedné z hodin si zkusili, jaké to je být archeologem.
Žáci obdrželi archeologické naleziště, které si museli rozplánovat, poté si rozdělit práci, vykopat a zakreslit nálezy. Všem skupinám se povedlo odhalit, co bylo schováno v zemi. 
Možná nám tu rostou noví archeologové... Kdo ví?

Řemesla nejsou out

Žáci devátých ročníku si mohli ve středu 22. 9. na náměstí Dr. Eduarda Beneše vyzkoušet řemeslnou práci všeho druhu. Akci připravily  Střední škola Kateřinky - Liberec, Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant a Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká ul.

Návštěva IQ Landie - radioaktivita

Žáci 9.A navštívili IQ Landii, kde se účastnili školního programu Radioaktivita, kde si mohli prakticky otestovat své nabyté poznatky z fyziky a chemie. Vyzkoušet si mohli například, jak odchýlit radioaktivní záření pomocí magnetu, zjistili, jak funguje termojaderná fúze, pomocí digitální částicové kamery na vlastní oči viděli jednotlivé druhy záření a spoustu dalšího.

Fialová třída: Reichenberg v Muzeu

Výstava o historii Liberce byla poučná i zajímavá. Modely starých domů, významné osobnosti... V druhé části exkurze jsme přímo na náměstí Eduarda Beneše obcházeli půdorys staré radnice, srovnávali, jak to v centru radnice vypadalo tenkrát a co z té staré doby přetrvalo dodnes. Některé budovy tu máme opravdu krásné.

Australské motivy

Výtvarnou tvorbou australských domorodých obyvatel se inspirovali žáci 6. a 7. tříd při výtvarné výchově. Dostali za úkol namalovat temperovými barvami australské zvíře na vhodnou podmalbu a posléze vytečkovat siluetu zvířete, či jeho okolí.

9.B - Návštěva v Liberecké iQLandii 29. září

29. září navštívila 9.B pro doplnění výuky chemie laboratoře liberecké iQLandie, kde se zúčastnili vzdělávacího programu „Anorganická chemie“. Žáci si vyzkoušeli pokusy s absorbéry vody, jednoduchou chromatografii, měření pH kapalin, používání neviditelných inkoustů, výrobu modrého barviva, atp.