Příprava na přijímačky
CERMAT

Více zde

Organizace školního roku
2023/2024

Více zde

Oznámení

Na základě mimořádného opatření vlády oznamujeme našim žákům a jejich zákonným zástupcům, že s účinností od 11. 3. 2020 je škola zcela uzavřena. Nebude v provozu ani školní družina a ani školní jídelna.

Oznámení

Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám, minimu sněhu a celkové situaci s možným nebezpečím šíření nákazy koronaviru ve společnosti jsme se po velmi pečlivé rozvaze rozhodli ZRUŠIT lyžařský výcvikový kurz,

Perspektiva

Jak můžeme vytvořit iluzi prostoru v ploše čtvrtky při kresbě? Žáci sedmých tříd se při výuce výtvarné výchově dozvěděli hned několik způsobů, jak toho dosáhnout. Například hloubku objektu dosáhne malíř použitím perspektivy.

Volná grafika

Grafika je druh umění, které nám umožňuje rozmnožení originálu pomocí tzv. MATRICE na určitý počet stejných otisků. Matrice může být vytvořena z různých materiálů jako je dřevo, kov, lino, plast, papír apod.

Inspirace Henri Matissem

Koláž ve stylu tvorby Henriho Matisse byla zadáním pro žáky 7. tříd při výtvarné výchově. Henri-Émile-Benoit Matisse (1869 – 1954) byl francouzský malíř, sochař a grafik, proslulý svou prací s barvou a svým brilantním kreslířským uměním.

Výzva ředitelky školy

Na základě výzvy Krajské epidemiologické komise ze dne 4. 3. 2020 jsem povinna obrátit se na zákonné zástupce našich žáků s výzvou, aby nejezdili do oblastí s komunitním i lokálním výskytem onemocnění COVID-19 a velmi zvážili i ostatní zahraniční cesty.