VR odměna pro třeťáčky

Letošní výuku informatiky jsme v třetích třídách završili řešením ozobotí úlohy. Děti naprogramovaly svého ozobota tak, aby robůtek přesunul LEGO kostičku do předem stanovené pozice. Děti se s chutí daly do práce, protože na ně, po splnění úlohy, čekala lákavá odměna.

Fotbalový turnaj

Datum akce
06. 06. 2019

Žákovský parlament na základě instagramové ankety vyslyšel hlas/pobídku žáků školy a rozhodl se uspořádat fotbalový turnaj, jehož se zúčastnily 1. a 2. stupeň. Podmínka byla následující - vytvořit tým o složení 5+1 žáků z daného stupně.

Subscribe to