Od 1.9.2023 dochází z důvodu nárůstu potravinových nákladů ke změně ceny obědů.
Nové ceny najdete v sekci "Školní jídelna".

Food festival
23. 9. 2023

Více zde

Organizace školního roku
2023/2024

Více zde

Podzim všemi smysly

image
Chuť, čich, sluch, hmat a zrak. Pět lidských smyslů, které používáme, ani o tom nevíme. Děti ze školní družiny si postupně otestovaly všechny své smysly. Poznávaly pomocí chuti různé jídlo, očichávaly rozmanité vůně podzimu.

Čtěte dál

Tělocvik může být zábava

image
Na hodině tělocviku jsme si tentokrát zacvičili na velkých míčích a děvčata z 3. trojročí Montessori si to moc užila :-) Ve dvojicích zvládla vymyslet originální cviky a o zábavu tak nebyla nouze.

EuroChristmas

image
V letošním školním roce se děti ze školní družiny zapojily do Etwinningového projektu EuroChristmas. Etwinning nabízí spolupráci mezi školami v Evropě. Děti si vzájemně posílají dopisy, pořádají online schůzky a spoustu dalších aktivit.

Čtěte dál

Svatomartinské pečení v 1. A

Svátek svatého Martina je spojen s bohatými hody, kdy se stoly prohýbají pod náporem pečených hus a dalších dobrot. Proto si děti z 1. A upekly den před svatým Martinem svatomartinské rohlíčky. Těsto měly děti připravené, a tak se mohly vrhnout na tvoření.

Surrealistická krajina

Surrealismus byl umělecký směr, který se snažil o zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek autora. Ve výtvarné tvorbě je i dnes stále aktivním stylem, ačkoli se od původních myšlenek značně vzdálil. A stal se inspirací pro výtvarnou tvorbu žáků 9. tříd, kteří měli namalovat temperovými barvami na velký formát A 2 svou fantazijní představu surrealistické krajiny.

6.A v muzeu

Žáci 6.A se v pátek 12. listopadu zúčastnili programu v Severočeském muzeu. Téma znělo "Krása a užitek".
Nejprve si vyzkoušeli, jaké je to být malířem skla a jako odměnu si odnesli vlastnoručně namalovanou skleničku. Následoval program pod taktovkou paní pedagožky, která žáky provedla muzeem, zběžně jim ukázala expozici, seznámila je s řemesly a vymyslela pro ně hry.