Příprava na přijímačky
CERMAT

Více zde

Organizace školního roku
2023/2024

Více zde

Cvičení v přírodě

image
Všichni v 5.A rádi sportujeme. S příchodem pěkného počasí začínáme chodit cvičit do přírody. Posilujeme celé tělo. Cvik: Medvěd.

Návštěva MŠ

image
V úterý  10.5. byli do prvních tříd pozváni předškoláčci z MŠ Rosnička. Ujaly se jich děti z prvních tříd s paní učitelkou Dášou  a Vendulou. Budoucí prvňáci měli možnost zasportovat si s dětmi v tělocvičně i nahlédnout do tříd a vyzkoušet si práci v hodinách.

Čtěte dál

Vlastivědná vycházka 3

image
Vlastivědná vycházka 19.5. třídy 5.A zamířila do Ruprechtického lomu. Prohlídka celého kamenolomu byla doplněna úžasným výkladem. Odvážní si zkusili vrtat do žulového bloku.

Čtěte dál

Beseda o EU s odborníkem

image
Do 5. B přišel host z libereckého Eurocentra - pan Martin Fišer. Děti s ním besedovaly o EU. Při přednášce, soutěžích a během sledování odlehčeného filmu se dozvěděly o jejím vzniku, účelu a vnitřní stavbě.

Čtěte dál

Exkurze na SŠ Na Bojišti

image
Děti z 5. B měly zajímavé zážitky z exkurze na SOŠ Na Bojišti. Během celodenní návštěvy si prohlédly školu, besedovaly s vyučujícími a především na vlastní kůži okusily práci v odborných dílnách. Třída byla rozdělena do malých skupin.

Čtěte dál

Divoká zvířata

image
Divokými zvířaty se nechali inspirovat žáci šestých a sedmých tříd v hodinách výtvarné výchovy. Jejich cílem bylo namalovat zvířata temperovými barvami na velký formát A2, vsadit je do vhodného pozadí. Učili se tak nejen technice malby temperovými barvami, ale i kompozičním pravidlům.

Čtěte dál

Vlastivědná vycházka

image
Vlastivědná vycházka 5.A třídy tentokrát mířila z České chalupy ke Svojsíkově mohyle, přes skalní útvar Kovadlina na Libereckou výšinu a k lesní Liebiegově vile. Cestou jsme u Skautské studánky zvládli i opékání vuřtů a plnění školních úkolů.