Příprava na přijímačky
CERMAT

Více zde

Organizace školního roku
2023/2024

Více zde

DĚTI, DIGITÁLNÍ ZÁVISLOST A MY

Digitální „hračky“ (mobil, tablet, počítač) nám vstoupily do života tiše, skoro až nenápadně. Nejdříve se zvedla vlna nadšení, širokého uplatnění, rozprostření do každodenního života všech, včetně dětí. Teprve následně si začínáme uvědomovat, že nám tahle zařízení figurují v mnoha konfliktech, neshodách s dětmi a nevíme proč. Často máme za to, že se současná generace „nějak nepovedla“ a její neschopnost odpoutat pozornost od technologií považujeme za negativní znak jejího charakteru.

Geometrická abstrakce - jehlany

V rámci distanční výtvarné výchovy dostali žáci 2. stupně za úkol nakreslit geometrickou abstrakci.  Abstraktní malířství nezobrazuje konkrétní věci, ale vyjadřuje se pomocí linií, ploch, barvy a geometrických obrazců. Rozvinulo se až před 1. světovou válkou pod různými názvy - orfismus, suprematismus, neoplasticismus, konstruktivismus atd

Vesmír v prvním trojročí

Naši nejmenší se stále hlouběji noří do tajů vesmíru a jak se zdá, z některých jsou už docela slušní odborníci!
Před časem měla růžová třída online návštěvu, z níž vzešla poučná debata. Na doporučení jednoho z rodičů pozvala průvodkyně Klára Petra Brože z Geofyzikálního ústavu AV ČR. Děti se ho mohly ptát na všechno, co je ve vesmíru zajímá.

Lekciáda aneb Když děti učí děti

Loni se u nás zrodila nová tradice - den, kdy veškeré otěže ve škole převezmou do svých rukou děti a ujmou se rolí průvodců. Letos se nám tento den povedlo realizovat i v online prostředí.
Děti z druhého trojročí a sedmáci si připravili celkem 19 lekcí; šlo především o přednášky s diskuzí, prezentací, kvízem, praktickou ukázkou nebo nácvikem a v nabídce bylo také malování, vaření a pečení. 

Ruční tvorba z drátu

V rámci pracovních činností se při distanční výuce seznámili žáci 6. tříd s kovy, jejich druhy a využitím člověkem. Rovněž se dozvěděli, z jakých kovů se vyrábějí dráty a s jakými pomůckami z nich lze ručně vytvářet díla.

Jak slavíme Velikonoce

V pondělí 5. dubna jsme oslavili Velikonoce a proto byl tentokrát úkol z distanční výtvarné výchovy zaměřen na ně. Velikonoce bývají spojeny s barvením vajíček, pečením beránků či mazanců, jarní výzdobou bytu a s různými tradicemi.