Mimořádný zápis žáků
z Ukrajiny do 1. tříd

Více zde

Organizace školního roku
2022/2023

Více zde

Geometrická abstrakce - jehlany

V rámci distanční výtvarné výchovy dostali žáci 2. stupně za úkol nakreslit geometrickou abstrakci.  Abstraktní malířství nezobrazuje konkrétní věci, ale vyjadřuje se pomocí linií, ploch, barvy a geometrických obrazců. Rozvinulo se až před 1. světovou válkou pod různými názvy - orfismus, suprematismus, neoplasticismus, konstruktivismus atd

Vesmír v prvním trojročí

Naši nejmenší se stále hlouběji noří do tajů vesmíru a jak se zdá, z některých jsou už docela slušní odborníci!
Před časem měla růžová třída online návštěvu, z níž vzešla poučná debata. Na doporučení jednoho z rodičů pozvala průvodkyně Klára Petra Brože z Geofyzikálního ústavu AV ČR. Děti se ho mohly ptát na všechno, co je ve vesmíru zajímá.

Lekciáda aneb Když děti učí děti

Loni se u nás zrodila nová tradice - den, kdy veškeré otěže ve škole převezmou do svých rukou děti a ujmou se rolí průvodců. Letos se nám tento den povedlo realizovat i v online prostředí.
Děti z druhého trojročí a sedmáci si připravili celkem 19 lekcí; šlo především o přednášky s diskuzí, prezentací, kvízem, praktickou ukázkou nebo nácvikem a v nabídce bylo také malování, vaření a pečení. 

Ruční tvorba z drátu

V rámci pracovních činností se při distanční výuce seznámili žáci 6. tříd s kovy, jejich druhy a využitím člověkem. Rovněž se dozvěděli, z jakých kovů se vyrábějí dráty a s jakými pomůckami z nich lze ručně vytvářet díla.

Jak slavíme Velikonoce

V pondělí 5. dubna jsme oslavili Velikonoce a proto byl tentokrát úkol z distanční výtvarné výchovy zaměřen na ně. Velikonoce bývají spojeny s barvením vajíček, pečením beránků či mazanců, jarní výzdobou bytu a s různými tradicemi.

Testování v rámci nařízení MZd

Vážení rodiče,
v souvislosti s nástupem žáků 1. stupně k rotační výuce od pondělí, 12. 4. 2021, si Vás dovoluji informovat, že pro potřeby testování antigenními testy na Covid - 19 byly na naši školu dodány testy SARS-CoV-2 LEPU Antigen Rychlotest z kraje nosu. Informace o testu a postupu při testování najdete v přiloženém dokumentu.

Informace o návratu do škol k 12. 4. 2021

Vážení rodiče, 
dne 6. 4. 2021 schválila vláda částečné otevření základních škol, a to pro žáky 1. stupně v systému rotační výuky celých tříd. Třídy se budou střídat po týdnu v prezenční a distanční výuce. Návrat žáků k prezenční výuce má i další podmínky, které naleznete v přiloženém souboru.