Od 1.9.2023 dochází z důvodu nárůstu potravinových nákladů ke změně ceny obědů.
Nové ceny najdete v sekci "Školní jídelna".

Food festival
23. 9. 2023

Více zde

Organizace školního roku
2023/2024

Více zde

Návštěva IQ Landie - radioaktivita

Žáci 9.A navštívili IQ Landii, kde se účastnili školního programu Radioaktivita, kde si mohli prakticky otestovat své nabyté poznatky z fyziky a chemie. Vyzkoušet si mohli například, jak odchýlit radioaktivní záření pomocí magnetu, zjistili, jak funguje termojaderná fúze, pomocí digitální částicové kamery na vlastní oči viděli jednotlivé druhy záření a spoustu dalšího.

Fialová třída: Reichenberg v Muzeu

Výstava o historii Liberce byla poučná i zajímavá. Modely starých domů, významné osobnosti... V druhé části exkurze jsme přímo na náměstí Eduarda Beneše obcházeli půdorys staré radnice, srovnávali, jak to v centru radnice vypadalo tenkrát a co z té staré doby přetrvalo dodnes. Některé budovy tu máme opravdu krásné.

Australské motivy

Výtvarnou tvorbou australských domorodých obyvatel se inspirovali žáci 6. a 7. tříd při výtvarné výchově. Dostali za úkol namalovat temperovými barvami australské zvíře na vhodnou podmalbu a posléze vytečkovat siluetu zvířete, či jeho okolí.

9.B - Návštěva v Liberecké iQLandii 29. září

29. září navštívila 9.B pro doplnění výuky chemie laboratoře liberecké iQLandie, kde se zúčastnili vzdělávacího programu „Anorganická chemie“. Žáci si vyzkoušeli pokusy s absorbéry vody, jednoduchou chromatografii, měření pH kapalin, používání neviditelných inkoustů, výrobu modrého barviva, atp.

ON

Dnes si děti z druhé třídy na vlastní kůži vyzkoušely formou vlastního divadla, jaké je být jiný nebo třeba i na okraji kolektivu.