Od 1.9.2023 dochází z důvodu nárůstu potravinových nákladů ke změně ceny obědů.
Nové ceny najdete v sekci "Školní jídelna".

Food festival
23. 9. 2023

Více zde

Organizace školního roku
2023/2024

Více zde

Exkurze do Drážďan

image
Poslední dubnový týden jsme se se žáky bílé a černé třídy z Montessori oddělení vydali na dvoudenní exkurzi do německých Drážďan. Navštívili jsme místní Montessori školu Hueckepack, abychom navázali na předcovidovou spolupráci. Naši žáci si tu mohli v praxi vyzkoušet své znalosti angličtiny a němčiny a poznat nové kamarády.

Čtěte dál

Úkoly městské policie

image
Na druhém setkání s městkou policií se děti z prvních tříd dozvěděly, jaké úkoly a význam městská policie má. Prohlédli jsme si obrázky z kamer, zjistili jsme, jak vypadá pokuta za špatné parkování, vyzkoušeli jsme si na vlastním těle, jaké to je mít nasazená pouta. Velký zájem také vzbudila neprůstřelná vesta.

Čtěte dál

Postavme (si) muzeum

image
Při krásném jarním počasí jsme se my z 5.A vydali na program se Severočeským muzeem. Přesunuli jsme se v čase do 19. století a prožili jsme počátky stavby muzea. Rozdělili jsme se do šesti expertních skupin. Každá skupina měla zadaný úkol. Na začátek jsme potřebovali získat finance na stavbu našeho muzea.

Čtěte dál

Třída 7. B na Anifilmu

image
Třída 7. B navštívila ve čtvrtek 4. 5. Mezinárodní festival animovaných filmů "Anifilm", který se letos pořádal v Liberci. Pro žáky byla připravena v Liebigově paláci projekce starých filmů v programu nazvaném "Filmy, které jinde neuvidíš". Jednalo se o komentované pásmo experimentálních filmů z katalogu evropského projektu CinEd. Žáci se seznámili s možnostmi filmového média, které sahají za hranice jejich fantazie.

Čtěte dál

8.B na projektovém dni SUPŠ v Turnově

image
V pátek 5.5. se třída 8.B zúčastnila projektového dne na SUPŠ v Turnově. Žáci si prošli dílenským provozem, kde se seznámili s výrobou a zhotovili si vlastní výrobky. Zároveň jim bylo představeno zaměření školy a její obory. V brusírně si žáci vybrousili z perleťové suroviny drobný přívěšek. V kovárně si za asistence a pomoci lektora vyrobili kovaný hřebík s ozdobnou hlavou.

Čtěte dál

IQLANDIA Člověk (Montessori)

image
Dnešní krásné počasí nás doprovodilo do IQLANDIE. Celý rok máme téma: ČLOVĚK. Děti byly nadšené a bylo skvělé pozorovat, kolik znalostí mají, jak propojují souvislosti a těší se ze zkoumání.

4. B na dopravním hřišti

image
V pátek 5. 5. nás čekal písemný test a jízda na kole na dopravním hřišti, abychom získali průkaz cyklisty. Tréma a nervozita u některých sehrála svou roli, ale děti se opravdu snažily a většina z nich odcházela spokojená s modrou kartičkou. Ostatní si dali za cíl si průkazku dodělat. Po příchodu do třídy nás čekala sladká odměna a v září se třeba povede i cyklovýlet. 

Bezpečně online

image
Ve středu 3.5. 2023 proběhl v 5.B program realizovaný organizací Maják, který se nazýval Bezpečně online. Žáci vyhodnocovali klady a zápory pohybu na internetu a učili se rozeznat potenciální nebezpečí. Také se seznámili s tím, jak si vytvořit bezpečný profil a jak se bránit kyberšikaně, případně jak pomoci člověku, který něco takového prožívá.