Seznamy přijatých žáků
do 1. tříd a do přípravné třídy

Více zde

Organizace školního roku
2023/2024

Více zde

Prvouka venku

image
Že se dá učit i mimo školu se přesvědčili žáci 3.A. Využili jsme krásného počasí a vyrazili jsme ven, kde jsme si spojili prvouku s tělocvikem. Nejprve jsme museli vymyslet co nejdřív různých živočichů, mezi kterými se nacházeli i tak kreativní nápady jako třeba kapustňák. Při této hře jsme využili velké plochy a zaběhali jsme si štafetu po týmech. Poté žáci dostali bádací úkol a hledali všechny živočichy, kteří se v parku dají najít nebo potkat. Všechny nás překvapilo, co všechno se dá takto objevit.

Čtěte dál

Letem světem rybníkem

image
V rámci programu v Botanické zahradě děti ve skupinách odpovídaly na otázky o vodě (šetření s vodou, čištění vody, koloběh vody, využití vody), potom si vytvořily jednoduchý model čističky vody. Ve venkovních prostorech zahrady jsou malé nádrže s nejrůznějšími vodními živočichy. Děti je z vody opatrně lovily, zkoumaly a pojmenovávaly. Byli jsme překvapení, kdo všechno ve vodě žije. 🙂

Čarodějnice v 1.A

image
Děti z 1.A si ve školní družině vyzkoušely výrobu vlastního "maňáska" na ruku. Nejdříve musely z natrhaných papírků, vody a trošku mouky vyrobit hlavičku. Tu nechaly do druhého dne uschnout a druhý den domalovaly obličej, přilepily vlásky a nakonec hlavičku přidělaly na ušité šaty. Všechny čarodějnice se moc povedly a už teď víme, že s vyráběním maňásků a loutek budeme ještě někdy pokračovat.

Čarodějnické pátrání 5.B

image
Tento den nás čekal velký úkol. Namíchat lektvar nesmrtelnosti. Nejprve jsme ale museli zjistit, jaké ingredience do něj patří. A pak je najít. To nám zabralo skoro celé dopoledne, ale byl krásný den, tak jsme si hledání užívali. Díky spolupráci se nám podařilo lektvar vyrobit. Pak nás čekal další těžký úkol.

Čtěte dál

Vybíjená

image
Minulý týden jsme se zúčastnili soutěže ve vybíjené na ZŠ Lesní, dále v naší skupině byly děti ze ZŠ Husova a ZŠ Jabloňová. Sice jsme nepostoupili, ale i tak jsme si krásně zahráli, zažili výhru i prohru, a strávili tak parádní den naplněný sportem. A to se počítá!

Kouzelnická výuka v 1.A

image
30.4. přišli do 1. A místo dětí kouzelníci a čarodějnice, proto se tomu přizpůsobila i výuka. Nejprve jsme museli přeletět přes sedmero hor, proletět několika soutěskami a uhýbat před nástrahami. Po této cestě nás čekal Famfrpál. Všichni se velmi těšili na hodinu lektvarů, a tak jsme se přemístili. Každý si namíchal lektvar dle svých potřeb a preferencí, vznikly nápoje síly, kamarádství, zdraví, aj..

Čtěte dál

Čarodějnický den

image
V úterý 30.4.se do 3.B slétlo hejno čarodějnic a čarodějů. Nejprve luštili křížovky, rébusy i matematické hlavolamy a pak jsme se přesunuli do kuchyňky, kde jsme si upekli čarodějnické prsty. S marmeládou byly moc dobré. Přejeme všem krásný let!

Čtěte dál

Čarodějnice

image
Také na prvním stupni naší školy se 30.dubna již tradičně odehrává  čarodějnický slet. Čarodějnice i čarodějové za všech běžných tříd prvního stupně  se schází na dvoře za účelem zapálení ohně a započetí pravého reje. Součástí je tajemné zaříkávadlo a pro odvážné také let na koštěti. Tak tedy zase za rok!