VR prohlídka Notre-Dame

V závěrečné hodině francouzštiny jsme se zaměřili na srdce Paříže - katedrálu Notre-Dame. Měli jsme totiž jedinečnou možnost využít při naší skupinové práci i VR brýle (VR headset) a lépe jsme si tak mohli prohlédnout katedrálu, konkrétně tedy její podobu ještě před požárem - díky 360° fotografií, 3D modelu nebo 360° videa.

Poděkování roboťákům

Na závěr školního roku bych ráda poděkovala soutěžním roboťákům za jejich práci i za pěkné výsledky na soutěžích. Poděkování patří i rodičům, kteří je v jejich úsilí vždy podporovali, pomáhali jim a tolerovali jejich větší časové zatížení před soutěžemi. Děkuji i za dárky, které mě velmi potěšily.

VR odměna pro třeťáčky

Letošní výuku informatiky jsme v třetích třídách završili řešením ozobotí úlohy. Děti naprogramovaly svého ozobota tak, aby robůtek přesunul LEGO kostičku do předem stanovené pozice. Děti se s chutí daly do práce, protože na ně, po splnění úlohy, čekala lákavá odměna.

Subscribe to