Od 1.9.2023 dochází z důvodu nárůstu potravinových nákladů ke změně ceny obědů.
Nové ceny najdete v sekci "Školní jídelna".

Food festival
23. 9. 2023

Více zde

Organizace školního roku
2023/2024

Více zde

Exkurze u hasičů

image
Ve středu 31. 5. jsme navštívili Hasičský záchranný sbor Liberec. Vyzkoušeli jsme si znalost důležitých telefonních čísel. Prohlédli jsme si vybavení aut. Nakoukli jsme do chemické místnosti a dozvěděli jsme se na co všechno hasiči jezdí. A na závěr si každý vyzkoušel stříkat  z hadice různými proudy vody.

Den dětí v 5.A

image
Kromě úžasného programu, který nám připravily třídy osmého ročníku, jsme se odpoledne vydali společně ven. 
​​​​​​​Nikdo nic netušil, kromě toho, že nás čeká překvapení. Náš významný den, který začal odpočítávat poslední měsíc na prvním stupni, jsme oslavili společnou zmrzlinou. Pak jsme se přesunuli do blízkého parku a nakonec na návštěvu do Vklubu.

Čtěte dál

Karneval v ZOO

image
V poslední květnový den se děti ze 3.A vypravily na pořad do KVKLI. Tentokráte popustili uzdu své fantazii. Nejprve se seznámily s knihou Karneval v ZOO německé autorky Sophie Schoenwaldové. Odlehčený humorný příběh založený na hrátkách s jazykem a s obrázky zvířat je nadchl. Pak nastal čas, aby děti ve skupinkách tvořily samy.

Čtěte dál

Střevlík - Vodní breberky

image
V úterý se 1.A vypravila do ekologického centra Střevlík na zajímavý program Vodní breberky. Na vlastní oči děti viděly čolka, pulce, potápníky, pijavice a chrostíky. Děti překvapila paní Vodníková, která jim o breberkách vše pověděla. 
Nejvíc děti zaujalo lovení se síťkami.

Výtvarná výchova na náměstí

image
V 5.A se věnujeme kresbě lidských výtvorů. Nejprve jsem vytvářeli evropské památky a přírodní zajímavosti. To se nám vhodně propojilo s výukou vlastivědy, kterou na konci páté třídy darujeme Evropě.Dneska jsme se vypravili na náměstí Dr. E. Beneše. Zaujali jsme strategická místa pro pozorování detailů a začali tvořit.

Čtěte dál