8.A se socializuje :-)

Datum akce
09. 06. 2020

Z rozhodnutí ministerstva školství mají možnost žáci 2. stupně vátit se po třech měsících zpět do školy. Návrat je dobrovolný, navíc místo výuky mají mít děti možnost spíše se "socializovat".

Návrat žáků 2.stupně do škol

Dne 27. 5. 2020 vydalo MŠMT aktualizaci Pravidel pro ochranu zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 a nově bude umožněna žákům 2. stupně osobní přítomnost ve škole za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací a třídnických hodin. Po zvážení všech personálních, prostorových a organizačních podmínek jsme na pedagogické radě schválili tato pravidla:

Subscribe to